skip to Main Content

ADVENTSACTIE 2017

Opgroeien in een gezin in Rwanda
De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en de toenemende werkloosheid. Mede hierdoor komen veel kinderen op straat terecht, waar ze worden geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger.

In Kigali leven naar schatting 3000 straatkinderen, voornamelijk jongens. Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. CECYDAR vindt dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin. De Rwandese overheid noemt CEYCYDAR een voorbeeldproject en wil dat het zijn capaciteit fors uitbreidt.

In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen voor straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid op opname in het centrum. Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid.
Lees verder op de website van de adventsactie www.adventsactie.nl of op de informatiefolder achter in de kerk.
Help een handje!

Net als vorig jaar voeren verschillende kernen actie voor dit project in de komende adventstijd. Voor een mooie opbrengst worden in Warmond, Sassenheim, Noordwijk en Noordwijkerhout dit jaar leuke schorten verkocht met als slogan: Help een handje! Wij helpen, via een helpende hand in de keuken!

 

Back To Top