skip to Main Content

Bisschoppelijke Vastenactie 2024 – 14 februari tot en met 31 maart

Voor de Bisschoppelijke Vastenactie zet onze parochie zich in 2024 in voor een basisschool in Burundi. Burundi is het een na armste land ter wereld, met een bevolking waarvan de helft jonger is dan 15 jaar. Er is een groot tekort aan scholen en onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs is niet goed.  In 2021 is in de hoofdstad Gitega op vraag van de lokale bisschop een school gesticht door de Gemeenschap Emmanuel. Deze school is met één klas begonnen en het is de bedoeling dat ieder jaar een klas wordt toegevoegd. De verwachting is dat er vanaf september  2024 vier klassen zijn met in totaal 120 leerlingen. De school volgt de Montessori methode. Hiervoor zijn vier leerkrachten in Frankrijk geschoold. De volgende leerkrachten worden door hen in Burundi opgeleid. De school is open voor alle kinderen, onafhankelijk of zij van rijke of arme ouders komen. De aanvraag betreft de aanschaf van lokaal vervaardigd meubilair voor de nieuwe klas die in 2024 start, de lesmaterialen voor een jaar en het trainen van vier lokale leraren.

        

Back To Top