skip to Main Content

Elisabethcertificaat

Op 14 november heeft Mgr. J. van den Hende symbolisch Elisabethcertificaten uitgereikt aan 74 diaconale initiatieven in het bisdom Rotterdam uit erkentelijkheid voor hun inzet voor kwetsbare mensen tijdens de eerste golf van de coronapandemie.
Parochie Sint Maarten heeft een tweetal Elisabethcertificaten gekregen voor de activiteit
“Pinkstergroet aan Parochianen” van het pastoraal team van Parochie Sint Maarten en de activiteit “Pannenkoeken voor ouderen”
van de werkgroep M25 van de parochiekern Sint Matthias.

    

 

 

Back To Top