skip to Main Content

Gebedsleiderscursus succesvol afgesloten door twee parochianen

Op zaterdag 7 maart jongstleden vond de afsluitende dag plaats van de kadercursus gebedsleider nieuwe stijl. In september 2019 zijn Trees Hogervorst van de kern Sint Victor & Sint Jozef en John van der Lans van de kern Sint Bartholomeus enthousiast aan de slag gegaan met deze cursus nadat zij waren voorgedragen door het pastoraal team.
Gedurende een periode van 7 maanden werd aan de hand van drie modules, te weten: Liturgie van het Woord, Bidden in de Liturgie en Liturgie vieren, uitvoerig aandacht besteed aan de rol en taak van de gebedsleider. Elke module werd afgesloten met een practicum waarin de cursisten konden laten zien wat zij geleerd hadden. De afsluitende zaterdag stond in het teken van het maken van een korte viering waarin alles van wat geleerd was tijdens de cursus mocht terugkomen. Trots kon de cursusleiding, die onder leiding stond van Vicaris Tjeerd Visser, melden dat alle cursisten geslaagd waren en een benoemingsbrief van de bisschop zullen ontvangen. Het pastorale team van Sint Maarten is blij met de aanwinst van twee nieuwe gebedsleiders en zal met hen in overleg gaan om te kijken waar zij ingezet kunnen worden.

Back To Top