skip to Main Content

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk!

Smakeloos vindt de een, gedurfd oordeelt een ander. Zo zal iedereen best een eigen opvatting hebben over het T-shirt met paus Franciscus, dat het hele pastorale team in Rome besteld heeft. (zie foto) Het geld van die aankoop besteedt het Vaticaan aan het werk onder de armen en daklozen in Rome.  Paus Franciscus is in onze ogen echt een superpope. Zo werd hij meteen na zijn verkiezing op een muur dichtbij het Vaticaan geschilderd, en met de waarden van het evangelie in de hand wil hij ons een boost geven! Hij spoort ons aan: kom op met het Goede Nieuws dat je in handen hebt, draag uit die Blijde Boodschap van Jezus’ evangelie, spreek erover en leef ernaar! Barmhartigheid is het eerste en voornaamste kenmerk van onze God, het is Zijn Naam!

In deze geest willen wij kerk zijn in onze parochie Sint Maarten, geruggesteund door een paus die zelf heel dichtbij mensen staat. We willen oog en oor en vooral hart hebben voor elkaar, een gemeenschap vormen waarin jong en oud en iedereen daar tussen in zich thuis kan voelen. Een vitale kerk met honderden vrijwilligers die zich het hele jaar door op allerlei terreinen inzetten, ieder naar  eigen talent en kunde. Een parochie met maar liefst zeven kerkgebouwen en daarin en omheen mensen die kleur en gezicht geven aan wat ons inspireert: het verhaal van Jezus en hoe naar Zijn Woord te leven in onze tijd.

Geef voor je kerk!

Dat is het motto van actie kerkbalans 2018. Want natuurlijk kost het geld om activiteiten te ondernemen, om gebouwen goed te onderhouden, om vitaal te blijven en de kerk toekomst te geven. En een parochie, elke parochie, heeft geen andere inkomstenbronnen dan financiële  bijdragen uit de eigen gemeenschap. Daarom ook dit jaar de vraag aan u: doet u mee aan de actie kerkbalans? Dan bouwt u aan een  fundament voor onze toekomst, ja, dan geeft u zelf in de geest van paus Franciscus een boost aan ons kerk-zijn! Nu al heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens het pastoraal team,

Pastoor Goumans

 

 

Back To Top