skip to Main Content

Pastoor Straathof maakt kennis met Noordwijk

Afgelopen zondag 1 september maakte Martien Straathof (58) als pastoor kennis met Noordwijk tijdens het traditionele Sint Jeroensfeest in de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee.  Als voorganger in het voetspoor van Jeroen van Noordwijk was dit zijn eerste officiële optreden. Op 11 november a.s. zal hij tijdens het Sint Maartensfeest officieel worden geïnstalleerd als pastoor van de rooms-katholieke parochie Sint Maarten,  dat zowel Noordwijk(-erhout) als Teylingen bestrijkt.

Traditioneel wordt elk jaar op de eerste zondag van september het Sint Jeroensfeest gevierd. Dit viel toevallig samen met de startdatum van de werkzaamheden van Straathof als pastoor in de bijna acht jaar bestaande (groot-) parochie Sint-Maarten,  waar voorganger André Goumans begin juli afscheid nam. De Sint Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen is de officiële parochiekerk van R.K. Parochie Sint-Maarten,  dus symbolisch gezien ook de juiste plaats is om als pastoor te starten. Straathof is zelf afkomstig uit Rijnsaterwoude en heeft de afgelopen 8 jaar als pastor gewerkt in Wateringen en Kwintsheul. Daarvoor was hij vier jaar pastor in Voorhout. Hij vertelde in zijn introductie dat hij nog jaarlijks hier een klaverjasavond bezocht. Hier werd hij in januari getipt voor de vacant komende pastoorspositie. Na overleg met het bisdom en een nadere kennismaking met het pastorale team stelde hij zich officieel kandidaat en werd hij tot pastoor benoemd. Straathof heeft zich inmiddels gevestigd in de pastorie van de Sint Jozefkerk in Noordwijkerhout. Als lid van het pastoraal team zal hij naast pastoor het eerst aanspreekbaar zijn voor de parochiekernen Sint Jeroen en Maria ter Zee en de Sint Victor in Noordwijkerhout. Na de viering in de Sint Jeroenskerk kon iedereen kennis maken met de nieuwe pastoor in het Oranjepaviljoen naast de kerk onder het genot van koffie en het traditionele Jeroenskransje.

Elk jaar wordt er aan een of meerdere vrijwilligers een onderscheiding uitgereikt als dank voor de bewezen diensten in de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee.  Als eerste officiële taak mocht  Martien Straathof de Sint-Jeroensonderscheiding 2019 uitreiken aan Leo Salman, die zich als vrijwilliger als sinds de jaren 70 op vele fronten dienstbaar maakt voor de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee,  waaronder als (commissie-) lid van zowel het Maria ter Zee als Ionakoor,  organisator van de kerstpakkettenactie en vele hand- en spandiensten binnen de kern.

Back To Top