skip to Main Content

Succesvolle kerstpakkettenactie

De Kerstpakkettenactie december 2017

De diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de Parochiekern  St. Jeroen en Maria ter Zee hebben in 2017 opnieuw een Kerstpakkettenactie georganiseerd.

De actie was gericht op twee doelgroepen, namelijk ontvangers die juist wat extra aandacht nodig hebben tijdens de Kerstperiode en ontvangers die juist een materiële behoefte hebben.   Aan de vertrouwenspersonen is gevraagd om bij de aanmelding daar onderscheid in te maken.  Daarnaast is er  gevraagd om aan te geven of het gezinnen met kinderen onder de tien jaar betreft, daarvoor werd iets extra’s gegeven. Daar is  goed op gereageerd.

Toen de aanmeldingen binnen kwamen, bleek opnieuw dat de Kerstattentie meer werd voorgesteld dan  werd verwacht. Uiteindelijk betrof dat 98 stuks van de voordrachten. Voor een kerstpakket werden 163 mensen voorgedragen, waarvan 38 gezinnen met kinderen. Totaal dus 261 aanmeldingen, terwijl we uitgegaan waren van een totaal van 225 aanmeldingen. Met name de Kerstattentie wordt als waardevol gezien, hieruit blijkt immers dat er aan deze mensen wordt gedacht tijdens de feestdagen.

Uiteindelijk  hebben we 98 kerstattenties en 157 kerstpakketten samengesteld. Een totaal van 255 stuks. De kerstattenties hebben allemaal een bestemming gekregen. De gezinnen met kinderen ontvingen ook een kindertasje. Voor het inpakken van de pakketten en de bezorging konden we rekenen op een flink aantal medewerkers, waaronder wederom  nieuwe vrijwilligers.

Van de kerstpakketten kon een klein aantal niet worden bezorgd omdat we de mensen meerdere malen niet thuis troffen. De voedingsmiddelen uit deze 7 pakketten zijn naar de Voedselbank gebracht.
Voor het financieren van de Kerstpakkettenactie ontvingen we veel giften, waarvoor we de gevers hartelijk willen danken.

Samengevat kunnen we terugkijken op een geslaagde kerstpakkettenactie.

Namens de diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee. Johan Oosting en Leo Salman, 4 januari 2018.

Back To Top