skip to Main Content

Vriendendienst zoekt vrijwilligers

Vriendendienst is op zoek naar bezoekvrijwilligers in duin en bollenstreek bij mensen met een psychiatrische aandoening en die eenzaam zijn. Vriendendienst matcht vrijwilligers aan deelnemers met een psychiatrische achtergrond die in behandeling zijn of zijn geweest.

Afgelopen november 2017  bestond de vriendendienst 20 jaar.

Waarom is de vriendendienst zo belangrijk?

Veel mensen met een psychiatrische achtergrond wonen zelfstandig. Er wordt van hen verwacht dat zij integreren en aansluiting zoeken.  Door gebrek aan sociale vaardigheden die voortkomen vanuit de ziekte, maar ook door het taboe van de ziekte, het zich niet geaccepteerd voelen door de omgeving, is er een risico om in een sociaal isolement te geraken. Veel mensen met een psychiatrische achter grond voelen zich eenzaam en missen de aansluiting binnen de beschermde en reguliere groepsactiviteiten.

Vriendendienst biedt deze mensen de mogelijkheid de ‘Verbinding met de maatschappij’ weer op te pakken. Het contact met een ‘maatje’ geeft hun weer vertrouwen en gezelligheid. Het contact kan allerlei vormen hebben, zoals een praatje maken, wandelen, samen ergens heen, enz. op basis van wederzijdse belangstelling. Hierdoor is het mogelijk dat mensen de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Contact met een maatje kost de vrijwilliger vaak niet meer dan een paar uur per week of per maand. Vrijwilligers worden professioneel ondersteund en reiskosten van en naar het maatje worden vergoed.

Allerlei ervaringsverhalen zijn ook te lezen op; http://vriendendienst.info/bestanden//jubileum_boekje_2017.pdf

Algemene info vriendendienst en info is ook te lezen op de website; http://www.vriendendienst.info/

Indien u interesse heeft, dan kunt u contact zoeken met de coördinator Ine van der lans via i.vanderlans@rivierduinen.nl

Back To Top