skip to Main Content

Wat is je heilig? Protocol – verhuur heilige ruimte

Wanneer iets heilig is, is iets speciaal.

Het staat apart van het gewone (het profane).
In onze wereld zijn er zo heel veel dingen “apart” gezet. Denk maar eens aan ‘het heilige land, de heilige koe, het heilige gras. Dit artikeltje wil iets uitleggen over hoe dit ook geldt voor onze kerkgebouwen.

Ter illustratie:
Wanneer je als amateur tennisspeler op vakantie bent in Engeland en je bezoekt Wimbledon dan kan dat een heel bijzondere ervaring voor je zijn.
Zo is het ook met het graf van een dierbare of een popidool als Jim Morrisson.

Het zijn namelijk plaatsen die een bijzondere betekenis hebben gekregen voor mensen doordat zij deze er aan gegeven hebben. Ze (een stadion, een graf etc.) stijgen voor hen boven het alledaagse uit, roepen beelden en verlangens op, ze doen stil worden. Op die plaatsen gedraag je je dan ook op een bepaalde manier. Er is respect, bewondering of nog anders, meer ouderwets gezegd, eerbied.

Zo is het met kerken ook. En zelfs nog wat meer, omdat deze niet alleen met mensen van doen hebben, maar ook met God. Het kerkgebouw heeft een bijzondere betekenis, doordat mensen het gebouw “apart” gezet hebben. Aan de hand van rituelen hebben zij laten zien dat deze plek anders is dan een winkel, een kantoor. Het is een gewijde ruimte.

Een kerk is een gebedshuis, een plaats waar mensen ruimte krijgen om God te ontmoeten en te bedanken voor alles wat voor hen het leven waardevol maakt. Er is echter ook nog een andere definitie van wat Kerk is. Dit is de Kerk met een hoofdletter. Dit is de groep van mensen die wanneer zij samen komt dit doet in de naam van God. Zij is moeilijk en gelovig gezegd het levende Lichaam van Christus. Om deze mensen droog te laten zitten is er een stenen gebouw nodig, wat echter wel een bepaalde bedoeling heeft.

Je zou kunnen zeggen dat wat er in het kerkgebouw gebeurt eigenlijk gericht is op het ontmoeten van God. Het gebouw is zodanig ingericht en geplaatst dat het door zijn vorm en interieur al iets prijsgeeft van waarom het daar staat: Voor de ontmoeting van mensen met God en andersom en dit mag gevierd worden.

Wanneer je in het kerkgebouw nu dingen gaat doen waar het gebouw eigenlijk niet voor bedoeld is, tast je eigenlijk de heiligheid aan. Het is niet meer zo “apart” gezet, omdat er ook dingen in gebeuren die elders thuishoren. Een concert geven als uitvoering bijvoorbeeld. Mooie muziek is natuurlijk fantastisch en kan mensen ervaringen doen hebben die zich boven henzelf doen uitstijgen. God werkt immers ook door mooie muziek. En toch is de kerk geen concertgebouw.

Dat het een grijs gebied is, dat is een gegeven, maar toch is het goed om te beseffen dat de enige reden is waarom kerken gebouwd zijn, de Godsontmoeting is. Om sacramenten te vieren, niet meer en niet minder.

In de praktijk is het best heel lastig om dit uit te leggen aan mensen. Voor de meeste mensen in onze samenleving is een kerk een gebouw met een toren en klokken. Maar dat er een verschil zit in de status van de gebouwen tussen bijv. de rooms katholieke en protestantse kerken, dat weten velen niet. Dit leidt dan ook regelmatig tot verwarring. Rooms katholieke kerken zijn gewijde plaatsen en protestantse kerken zijn dit niet. In de laatsten is het dus veel eenvoudiger om ook meer concerten en lezingen te geven zonder dat dit conflicteert met de bedoeling van het gebouw.

Wat is je heilig? Onze kerkgebouwen zijn ons heilig en zolang zij deze bestemming hebben (niet aan de eredienst onttrokken zijn) blijven ze dit. Ze staan dan iets minder apart.

PROTOCOL – Verhuur heilige ruimtes

Back To Top