skip to Main Content

Weet u het nog?? Vastenactie 40-days challenge for Panama


Zoals u weet is de Vastenactie voor Panama al snel na het begin van de Vasten door Corona een halt toegeroepen. Aanvankelijk hadden we nog de hoop dat we in september de actie  zouden kunnen voortzetten, maar helaas is dat ook de mist ingegaan door het coronavirus dat nog steeds rond waart.
Vanwege het succes van 2019 gingen we er vanuit dat het ook in 2020 zou lukken een aardig bedrag bij elkaar te krijgen. We wilden de mensen daar graag zo snel mogelijk helpen en zodoende is er vóór de regentijd door de Stichting Gezelschap de Kruisvaarders van Sint Jan alvast $ 10.000 (= € 9.148,-) overgemaakt. In eerste instantie hadden we een opbrengst van € 4.584-, dus € 4.564,- tekort. Na eerdere oproepen zijn er nog diverse giften binnengekomen en nu staat de teller nog op een tekort van € 3.100,-. Alle kernen proberen nog wat te doen, maar de uitkomst blijft heel onzeker. Er was al besloten om de volgende vastenperiode voor het algemene bisschoppelijke doel te gaan dus eigenlijk blijft er geen ruimte over. Wij willen daarom nog één keer een beroep op u doen om het project in Panama te steunen!

In de Matthiaskerk stond M25 met het winkeltje achter in de kerk. Hiervan zijn nog een aantal spullen over. U kunt de volgende artikelen aankruisen en uw naam, adres en telefoonnummer invullen.

Tot en met 7 november kunt u de bestellijst met het geld in een envelop inleveren in de doos bij de

gastheer/vrouw achter in de kerk.  Of in de brievenbus van de pastorie.

De kinderen van M25 zullen de spullen dan binnenkort bij u thuisbezorgen.

Ze bellen aan en zetten het op de stoep zodat u het veilig kunt aanpakken.

O   Eierwekker                €  6,00  nog   4 over

O   Juten tas                   €  8,00  nog 12 over

O   Witte wijn                 €  8,00  nog   9 over

O   Zadelhoesje              €  4,00  nog 21 over

O   Opvouwbaar tasje  €  4,00  nog 28 over

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Wit u niets kopen maar toch de actie steunen, dan kunt uw gift over maken naar:

NL72 INGB 0000 0236 53 Stichting Gezelschap de Kruisvaarders van Sint Jan

o.v.v. 40-days Challenge for Panama. Elke bijdrage is welkom!
 

Back To Top