skip to Main Content

14 september Zonnebloemviering

Op 14 september vond er in de Protestantse kerk in Warmond een oecumenische ziekenviering plaats. Jaarlijks wordt deze bijeenkomst gehouden in het kader van landelijke Zonnebloemweek voor zieken. Pater Spruit en dominee Hop verzorgden samen de invulling van deze bijeenkomst. Een aantal gasten van de Zonnebloem werd door vrijwilligers van de Zonnebloem thuis opgehaald en na afloop weer terug gebracht. De viering werd opgeluisterd door het Matthiaskoor o.l.v. Marinus Links, begeleid door Maria Meeuwenoord op de piano. Enkele leden van het protestantse koor hadden zich speciaal voor deze gelegenheid aangesloten bij het Matthiaskoor.
Aan het eind werd het lied Het zijn de kleine dingen die het doen, door iedereen mee gezongen.
De koffie stond klaar, en ook het drankje daarna. De meeste mensen bleven zitten om met elkaar de lunch te gebruiken. Het kroketje ontbrak natuurlijk niet. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Het ontbrak de gasten aan niets, en er werd gezellig met elkaar gepraat.
Het is voor veel mensen niet duidelijk, wie er nu wel en wie niet met de Zonnebloemactiviteiten mee kan doen. Iedereen die een lichamelijke beperking heeft kan zich aanmelden. Dat kost niets, want er is geen sprake van een lidmaatschap. Voor activiteiten wordt per keer een kleine bijdrage gevraagd. Iedereen die in zijn of haar omgeving iemand ziet die in aanmerking kan komen voor de Zonnebloem kan dat doorgeven aan de secretaris: Lia Smit, tel: 0252 232966. “Er kan zoveel meer dan je denkt.”

Back To Top