skip to Main Content

Alpha-cursus in Noordwijkerhout

Dit najaar wordt er weer een Alpha-cursus gestart in Noordwijkerhout door  een team  van de Witte Kerk en de Sint Maartenparochie.

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid om in tien avonden- om de 14 dagen) en  een kort weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!

Meer dan elf miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 180.000. De cursus wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. De Alpha-cursus is gratis. Zie ook www.alpha-cursus.nl

De Alpha-cursus is iets voor mensen die…

…vrijblijvend meer willen weten over het christelijk geloof

…christen zijn en de basis willen opfrissen

…denken dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde

Alle mensen zijn welkom.

Atheïst, boeddhist? Zoeker of gewoon geïnteresseerd? Jong christen, of juist al jarenlang gelovig? Iedereen is welkom. Jong en oud wordt van harte uitgenodigd om de basis van het christelijk geloof te onderzoeken.

Naast een heldere inhoud en veel stof tot nadenken, wordt er bij de Alpha-cursus ook veel aandacht besteed aan een goede, open, gezellige en zelfs feestelijke sfeer.

De Alpha-avonden beginnen met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Samen eten biedt natuurlijk een perfecte gelegenheid om in een ontspannen sfeer andere deelnemers te leren kennen en misschien wel vriendschappen te sluiten.

De cursus heeft telkens dezelfde opbouw. Na de maaltijd  is er een pakkende inleiding over het cursusonderwerp. Daarna vormen we kleine groepen. In de kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten. Zo wordt het mogelijk om elkaar te helpen en te stimuleren in het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven .Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch. Iedereen krijgt de ruimte om elke vraag te stellen waar hij of zij mee rondloopt.

Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Hoe zit het met de kerk? Wat kan ik het best met de rest van mijn leven doen?

In kleine, vaste groepen wordt met elkaar doorgepraat over het thema van de ochtend/avond. De deelnemers luisteren, wisselen uit en ontdekken.

De cursus start in september 2018 en loopt door tot en met maart 2019 en zal om de 14 dagen plaatsvinden. In de komende maanden zullen wij je via de Doorkijk , het Zevenblad en de plaatselijke pers op de hoogte houden van onze activiteiten

Programma Alpha cursus Noordwijkerhout sept 2018 – maart 2019

 Datum Tijd Avond Onderwerp
Vr av 21 sep 2018 20.00 – 21.30 0 (H1) Intro Is er meer? (Introductieles)
Vr av 05 okt 2018 18.30 – 21.00 1(H2) Wie is Jezus?
Vr av 19  okt 2018 18.30 – 21.00 2(H3) Waarom stierf Jezus?
Vr av 02 nov 2018 18.30 – 21.00 3(H4) Hoe kun je geloven?
Vr av 16 nov 2018 18.30 – 21.00 4(H5) Bidden: Waarom en hoe?
Vr av 30 nov 2018 18.30 – 21.00 5(H6) De bijbel lezen: waarom en hoe?
December 2018 —————– ——– Geen Alpha-cursus
Za av 12 jan 2019 HG-Weekend Aankomst 17.00 6(H8) Wie is de Heilige Geest?
Zo mo 13 jan 2019 HG-Weekend   7(H9) Wat doet de Heilige Geest?
Zo mi 13 jan 2019 HG-Weekend Vertrek 17.00 8(H10) Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
Vr av 25 jan 2019 18.30 – 21.00 9(H7) Hoe leidt God ons?
Vr av  8 feb 2019 18.30 – 21.00 10(H11) Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Vr av   22 feb 2019 18.30 – 21.00 11(H13) Geneest God ook nu nog?
Vr av 8 mrt 2019 18.30 – 21.00 12(H14) Hoe zit het met de kerk?
Vr av 22 mrt 2019 18.30 – 21.00 13/14 (H12,15) Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? /Hoe nu verder?
Vr av 5 april 2019 19.45 – 21.30 Slot Evaluatie-/slotavond

Ook dit jaar staat weer een enthousiast Alpha-team van mensen uit protestantse zowel als katholieke hoek klaar om de cursus aan te bieden. Als je wilt meedoen of meer informatie (zie ook https://alpha-cursus.nl/over-alpha/) wilt hebben, neem dan contact op met Reinder Valkema. (mail adres: Reinder.Valkema@planet.nl telefoon: 0252-375065).

 

Back To Top