skip to Main Content

Alpha cursus start 21 september

Kennismakingsavond van de Alphacursus

Wees welkom in de pastorie van de Victor kerk, Victorlaan 13, om 20.00 uur.

Is er meer tussen hemel en aarde? Kun je dat waarnemen, kun je daar iets van merken in je leven?
Wat hebben we vroeger daarover geleerd? Ontdek of geloven anders is dan weten. Denken
protestanten echt anders over die vragen dan katholieken of andersdenkenden? Zit er veel verschil
tussen jong en oud? Dat ontdek je al op de kennismakingsavond van de Alphacursus van dit seizoen.
De avond staat onder leiding van het Alpha team. Het Alpha team bestaat uit leden van de Witte
Kerk , de St Jozefkerk en de St Victorkerk.

21 september start de cursus met een kennismakingsavond. Daarna komen we om de 14 dagen op
vrijdag bij elkaar om 18.00 uur. We beginnen met een eenvoudige maaltijd en daarna houdt iemand
van het team een korte inleiding over het onderwerp van de avond. Bij een kopje koffie of thee
praten we in kleine groepjes met een gespreksleider door tot 21.00 uur
U kunt zich opgeven bij Reinder Valkema . Tel 0252 375065 of ’s morgens bij de Victor pastorie of de
Jozefpastorie. Ook op de kennismakingsavond kunt u zich opgeven. In de Victorkerk, die door de
week open is ligt informatie op de tafeltjes achter in de kerk.

Back To Top