skip to Main Content

Aswoensdagviering Sint Victorkerk

Op Aswoensdag 17 februari jongstleden vierde de parochie van de Sint Victorkerk het begin van de Vastentijd. Na het verstilde Carnaval, waarvan gezegd wordt dat het woord ontstaan is uit ‘Carne vale’ dat letterlijk ‘Vlees vaarwel’ betekent, is de Vastentijd begonnen. De Vastentijd, een periode van inkeer en ommekeer, een afzien van uiterlijk genot en gewoonte en een toewending naar ons hart. Als symbolisch gebaar worden de Palmpasentakjes verbrand, dezelfde als waarmee Jezus tijdens zijn intocht in Jeruzalem welkom werd geheten onder het luid uitroepen van Hosanna, wat letterlijk ‘Help toch’ of met andere woorden ‘Red ons’ betekent. Zoals Jezus naam ‘God redt’ betekent. Met dit in gedachten gaat ieder zijns weegs op weg naar Pasen, opstanding en herrijzenis en een hernieuwd begin voor ieder die vertrouwen kan en geloven wil.
Johannes Belt, zanger Sint Caecilia Herenkoor, Noordwijkerhout

Back To Top