skip to Main Content

Bartholomeuszondag: een mooie start van het nieuwe werkjaar.

Zondag 15 september is met een plechtige eucharistieviering het feest van onze patroonheilige Sint Bartholomeus gevierd. Na een prachtige week met de Najaarsfeesten, werd op deze zondag het startsein gegeven voor een nieuw werkjaar in onze parochiekern. De voorganger van deze viering, pastor Blokland, hield een mooie, inspirerende overweging met als rode draad: iedereen hoort erbij; laat niemand verloren lopen. Golden Harvest verzorgde de muzikale ondersteuning en aan het eind van de viering werden de Rafaëlgroep en de werkgroep Intermediairs letterlijk in het zonnetje gezet met woorden van waardering en een zonnebloem om daarmee onze dank tot uiting te brengen aan alle werkgroepen die onze parochiekern rijk is en hen weer alle inspiratie en motivatie toe te wensen in het nieuwe werkjaar. Na afloop van de viering was er gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten op het kerkplein.

Back To Top