skip to Main Content

Caroline Dangerman benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op 26 mei jongstleden kreeg Caroline Dangerman uit handen van burgemeester Carla Breuer de versierselen die horen bij het lidmaatschap on de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Caroline verdient deze onderscheiding van harte. Naast het vele werk dat zij verricht bij Voetbalvereniging Foreholte en Toneelvereniging Cultuur Verheft heeft zij in de loop der jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor parochiekern Sint Bartholomeus. Zo verzorgde Caroline jarenlang de kindernevendienst en is zij ook een trouwe lector tijdens kerkdiensten. Ook heeft zij jarenlang haar bijdrage geleverd aan de viering van 4 mei in deze parochiekern.
Wij willen Caroline van harte feliciteren met deze terechte onderscheiding en hopen natuurlijk dat het een inspiratie zal zijn om zich ook de komende jaren voor onze kerkgemeenschap te blijven inzetten.

Back To Top