skip to Main Content

Dat moet beter kunnen!

Ik hoor het mensen vaker verzuchten. Dat moet beter kunnen! Dan hebben ze het over het geluid en de tocht in onze kerk. En dat is jammer. Want we willen graag dat de Jozefkerk, zo oud als ze is, ruimte biedt aan mensen om het evangelie te horen als een boodschap die het hart verwarmt!

En horen is één, maar kunnen verstaan is twee. Daarom moeten we nog eens onderzoeken of het geluid niet beter kan. Zodat iedereen het kan verstaan. Misschien met kleinere geluidsboxen die meer verspreid over de kerk geplaatst worden. Al hoor ik deskundigen al zeggen dat het geluid dan kan gaan zingen. En wie weet, dan gaan mensen misschien wel vóór het zingen… U weet wat ik bedoel. Beter geluid vraagt om een goed plan van aanpak. Het is voor alle kerkgangers de moeite waard om er tijd en energie in te steken.

Maar niemand wil op de tocht zitten! Dat geldt ook in de kerk. Soms voel je op de meest vreemde plaatsen plotseling een koude golf langs je benen of je rug trekken, waarvan je denkt: waar komt dat nou ineens vandaan? Er staan geen ramen open, geen deuren (want dan ben  je in de kerk geboren!) en toch voelt die koude windvlaag als iets dat erg kan afleiden en de aandacht verstoren. Dus ook dat moet beter kunnen! Ik ben wel voorstander van een kerk die voor iedereen openstaat, bij wijze van spreken, maar het moet daarbinnen toch ook een warme ontmoetingsruimte zijn voor iedereen die op Verhaal wil komen. Op het verhaal van God met ons mensen.

Geluid en tocht, dat moet beter kunnen. Daaraan willen we dit jaar het grootste deel van de opbrengst van onze kerkenveiling besteden. Naast andere projecten die onze steun verdienen!

U bent welkom in de Maasgaarde op vrijdag 18 mei, dat is vrijdags voor Pinksteren! We beginnen vroeg in de avond met de jeugdveiling die vanaf acht uur vanzelf doorgaat in de grote veiling.

In de catalogus ( bij secretariaat of achter in de Jozefkerk) vindt u opnieuw allerlei artikelen die bij mekaar weer een mooie opbrengst laten verwachten. Komt u ook? De vrijwilligers van Maasgaarde en het veilingcomité staan garant voor een sfeervolle gezellige avond. En ik als pastoor hoop u dan natuurlijk ook te zien, want samen staan we sterk voor onze Jozefkerk!

Namens het veilingcomité

Pastoor Goumans

Back To Top