skip to Main Content

Eerste Oecumenische Openluchtviering Voorhout

Op zondag 26 mei jl. vond de eerste Oecumenische Openluchtviering plaats op het kerkplein van de Bartholomeuskerk. Al enige tijd werd er bij de overlegmomenten tussen de Protestante Gemeente en de Bartholomeuskerk gedacht en gesproken over het organiseren van een gezamenlijke Openluchtviering. In januari van dit jaar is er een werkgroep aan de slag gegaan om dit vorm te geven. De werkgroep bestond uit vrijwilligers die zich vooral hebben beziggehouden met de praktische organisatie van de viering en daarnaast is er inhoudelijk vorm gegeven aan een mooie liturgische viering die als thema mee kreeg: “Ik geef jullie mijn vrede.” Er moest vooral veel zang en muziek zijn en dat is gelukt. Met muzikale begeleiding op de piano en de trompet konden de samenzangliederen uit volle overtuiging worden meegezongen. Daarnaast verzorgde Jongerenkoor Barth-Westenwind o.l.v. Norman Ebicilio drie muzikale zangblokken waarbij prachtige liederen ten gehore werden gebracht. De wind op het kerkplein was een beetje een spelbreker, maar dat hebben we maar beschouwd als de Heilige Geest die rond waaide. De collecte tijdens deze viering was bestemd voor het Gezinshuis Alas. Na afloop was er koffie, thee en limonade voor de aanwezigen met daarbij volop lekkers wat door de gemeenteleden en de parochianen zelf gemaakt was. Kortom een geslaagde activiteit van beide kerken die zeker voor herhaling vatbaar is.

Back To Top