skip to Main Content

Impulsdag vrijwilliger in de kerk

Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad.

Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de eerste communievoorbereiding of voor de bloemen in de kerk. Of denk aan een taak als lector, ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-katholieke kerkorde.

Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn?

Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

  • Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn
  • Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan?
  • Welke taak past het beste bij mij, welke talenten kan ik aanbieden?
  • Wat kan een vrijwilliger van een parochie verwachten?
  • Hoe is een parochie georganiseerd?

Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst inhoudelijk verzorgen. Hij leidt de thema’s in en er is volop ruimte vragen en gesprek met elkaar. Rond 13.00 uur wordt het inhoudelijke deel afgesloten met een lunch.

Zaterdag 18 februari
10.00 – 13.30 uur
St. Adelbertkerk
Minervaweg 7, Delft

Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.

Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-telefoonnummer en bij welke parochie u betrokken bent.

Back To Top