skip to Main Content

Informatieavond stand van zaken ten aanzien van de Sint Victorkerk – donderdag 14 december – voor parochianen Noordwijkerhout, met name de Sint Victorkerk

Aan alle parochianen van Noordwijkerhout, m.n. van de Victorkerk,

Het bestuur van de parochie Sint Maarten en de beheercommissie en pastoraatgroep van de Sint Victorkern nodigen u uit voor een

Informatieavond over de stand van zaken t.a.v. de Sint Victorkerk
Donderdagavond 14 december vanaf 19.30 uur in het Victorhuis 

Het laatste nieuws dat we hierover met u hebben gedeeld, is het artikel op pag. 28 van het Zevenblad van oktober/december 2023.
De oplettende lezer heeft daaruit kunnen vernemen dat er veel partijen betrokken zijn bij dit proces.
Echter, de partij die uiteindelijk beslist, onze bisschop, is nog steeds aan het wikken en wegen. Dit wil hij zorgvuldig doen.

Het is bijna 2024. Het is hoog tijd om met u te delen hoe wij onze nabije toekomst voor ons zien en dan bedoelen we de
periode van Kerst t/m Pasen. Verder durven/kunnen we nog niet te plannen, zolang de bisschop nog geen duidelijkheid geeft.

Globaal programma 14 december:
Over het pastoraat:

  • Hoe gaan we samenkomen rondom Woord en Gebed vanaf 1-1-2024
  • Hoe zijn we tot deze keuze gekomen
  • Verwachte/gehoopte ontwikkelingen
  • Vragen en toelichting

Over de gebouwen:

  • De diverse opties die zijn bekeken en nagerekend en de keuze van het bestuur
  • Hoe is deze keuze tot stand gekomen
  • Verwachte/gehoopte vervolg
  • Vragen en toelichting.

Wij hopen op een toekomstgerichte, hoopvolle en saamhorige avond.

Namens bestuur,                            namens beheercommissie,                        namens pastoraatgroep,

Pastoor M. Straathof                     J. Oostdam                                                        H. Helsloot

 

Back To Top