skip to Main Content

Kerkenveiling Sint Jozef en Sint Victor “Onderhouden en verbinden”

Het is verbazingwekkend dat een virus ons leven, ons samenleven zo is gaan bepalen. Ook in onze parochiegemeenschap merken we, dat we anders met elkaar omgaan. Het afstand houden van elkaar, geen handen schudden zijn zo enkele voorbeelden. Juist nu hebben we elkaars nabijheid nodig. Als we elkaar niet meer mogen aanraken, als we niet schouder aan schouder in de kerk kunnen zitten of spontaan op bezoek kunnen gaan, dan merken we wat we missen. Ja wij willen uiteindelijk toch verbonden zijn met elkaar. Wij willen gezien worden. Ik wil ergens bij horen, bij onze familie, bij ons dorp, bij onze kerk, onze gemeenschap. Daar zijn we trots op. Terecht!  Die onderlinge verbondenheid met elkaar vraagt ruimte om elkaar te ontmoeten, een gebouw om samen lief en leed te vieren zoals de kerk. Of een gebouw om samen ‘een bakkie te doen’ om te horen hoe het met je gaat.
De kerkenveilingcomités van de parochiekernen Sint Victor en Sint Jozef hebben elkaar opgezocht om samen een veiling te organiseren en uit te voeren. Als parochiegemeenschap zijn we dan blij, dat er enthousiaste mensen zijn die het voortouw nemen en zich willen inzetten voor het behoud en zo mogelijk ook uitbreiding van onze geloofsgemeenschap. Aan ons om in die beweging mee te gaan om de kerkenveiling 2021 te doen slagen. Want alleen samen kunnen wij er voor elkaar zijn bij vreugde en verdriet. Wat de kracht van samen kan doen, weten wij als Noordwijkerhouters maar al te goed. Mogen wij weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om nu en in de toekomst samen kerk te kunnen zijn?

DOET U OOK MEE??

Klik op onderstaande link voor de brochure kerkenveiling of de bestellijst:

Brochure kerkenveiling Sint Jozef en Sint Victor

Bestellijst 2021

Back To Top