skip to Main Content

M25 Voorhout voor de laatste keer in actie!

Dinsdagmiddag 22 oktober heeft M25 Voorhout zich voor de 6e keer ingezet om een gezellige spelletjesmiddag te organiseren voor de Bond van Ouderen van Voorhout. Rond de 45 senioren konden deze middag actief deelnemen aan een 8-tal spellen, waarbij een beroep werd gedaan op geheugen, tekenkwaliteiten en allerlei vormen van kennisgebieden zoals muziek, actualiteit en algemene kennis. Alle spellen werden geleid door de jongeren van M25 die graag een middagje van hun herfstvakantie wilden besteden aan één van de werken van Barmhartigheid: de zieken/ouderen bezoeken. Helaas heeft de M25 groep moeten besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Het kost te veel inspanning en energie om de jongeren zover te krijgen om mee te doen met één van de activiteiten. M25 kijkt terug op goede jaren waarbij veel verschillende activiteiten de revue hebben gepasseerd: bezoek aan Moeder Theresa in Amsterdam, inzamelen voor de voedselbank, pannenkoeken bakken in zorginstellingen, ondersteuning bij Allerzielen in het Licht, wandelen met ouderen, ondersteunen van Stichting Present, spelletjesmiddag voor de Bond van Ouderen en nog vele andere activiteiten. Op deze plaats willen wij de jongeren die afgelopen jaren hebben meegedaan bedanken voor hun inzet. Ook een woord van dank aan de leiding van M25 die de jongeren wist te enthousiasmeren en begeleiden. We richten ons op de toekomst en denken hard na over manieren om de jongeren bij onze parochie-activiteiten te betrekken.

Back To Top