skip to Main Content

Oecumenische viering 2018

Dit jaar vindt de oecumenische viering in Noordwijkerhout plaats op 10 juni. De viering begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de tuin van Klein Leeuwenhorst, Gooweg 45. Voorgangers zijn pastoor A. Goumans en pastor W. Hollart. De Harpe Davids en het Gemengd Koor Sancta Maria verlenen hun medewerking met muziek en zang. In de dienst wordt een doop gevierd. Er wordt een kindernevendienst gehouden en er is een crèche. Er vinden die dag geen vieringen plaats in de Witte Kerk, de Jozefkerk of de Victorkerk, behalve bij onverhoopt slecht weer: dan gaat de oecumenische viering  gewoon door, maar vindt dan plaats in de Jozefkerk. Na afloop is er thee, koffie en limonade.

We heten u van harte welkom tijdens deze bijzondere viering op 10 juni a.s.

Samenwerkingsraad van Kerken Noordwijkerhout

Back To Top