skip to Main Content

Pauselijke onderscheidingen uitgereikt

Tijdens de jubileumviering van Pastoor Goumans werden twee onderscheidingen uitgereikt.

De pastoor reikte de pauselijke onderscheiding  “Bene Merenti” (Voor dienstbaarheid) uit aan de vrijwilligsters Joke Hommen en Betty Heemskerk, die hem in de afgelopen 25 jaar terzijde hebben gestaan als pastoor van de Jozefkerk.

Joke Hommen en Betty Heemskerk ontvingen een pauselijke onderscheiding onder groot applaus.

Back To Top