skip to Main Content

Roepingenzondag 2022

‘Vreugde verbindt’ is het thema van Roepingenzondag op 8 mei

“We bidden om priesters en diakens die met blijdschap het evangelie willen verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Helpt u mee door het materiaal van Roepingenzondag te verspreiden?” Die oproep doet rector Broeders van Vronesteyn aan parochies.

Het thema van Roepingenzondag 2022 op de vierde zondag van Pasen is ‘Vreugde verbindt’. “Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft een diepe vreugde”, aldus rector Broeders.

Op Roepingenzondag komen de mediaviering op NPO2 en het Geloofsgesprek uit het bisdom Rotterdam. In het Geloofsgesprek vertelt is Broeders te gast. Hij vertelt hoe belangrijk het is om met elkaar te spreken in de parochie over roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. De mediaviering wordt verzorgd door pastoor Wim Bakker vanuit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk (R.-K. parochiefederatie Vlietstreek). Het Geloofsgesprek op NPO2 begint om 9.45 uur. De mediaviering is aansluitend om 10.00 uur.

Gebedsprentje Roepingenzondag 2022

Gebed Roepingenzondag

God, wij danken U voor de heilige Willibrord,
patroon van ons land,
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht
van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien
in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer. Amen.

Back To Top