skip to Main Content

Slechtvalken op de Sint Pancratiuskerk

Sinds jaren zijn er slechtvalken aanwezig op de toren van de Sint Pancratiuskerk. Was het in de eerste jaren een vrouwtje dat vanuit Zweden kwam overwinteren, de laatste jaren werd er steeds een paartje slechtvalken waargenomen dat het hele jaar aanwezig was.
Dit was aanleiding om eind 2022 een nestkast in de toren te plaatsen.
Begin februari werd er weer een paartje slechtvalken rond de toren gesignaleerd en werd gespannen uitgekeken of ze de nestkast zouden gaan bewonen. Dat gebeurde inderdaad en vanaf dat moment werden de toren en de nestkast regelmatig door vogelaars, gewapend met verrekijkers en telescopen, vanaf het kerkhof in de gaten gehouden.
Vele foto’s en filmpjes werden er gemaakt en ook werd het paartje meermaals parend op het kruis op de foto gezet. Dit moest wel een goed voorteken zijn dat er nageslacht zat aan te komen.
En dat gebeurde ook: aan de hand van het gedrag van de slechtvalken te oordelen werden er in de nestkast jongen gevoerd.
Om zeker te zijn dat dit het geval was zijn een paar vogelaars voorzichtig gaan kijken in de nestkast. Zij kwamen uitgelaten terug met de mededeling dat er drie jonge slechtvalken in de kast aanwezig waren.
Onlangs zijn ze geringd, zodat ze op hun levensweg gevolgd kunnen worden. Tijdens het ringen werd duidelijk dat het om drie mannelijke slechtvalken gaat.
Binnenkort zullen ze zich ook buiten de nestkast vertonen. Zo’n zes weken na hun geboorte kunnen ze al vliegen, dat zal eind mei dus gebeuren.

            

Foto’s gemaakt door: Hans van Stijn (toren met nestkast), Hans Hagebout (parende slechtvalken) en Rob Jansson (jonge slechtvalken)

Back To Top