skip to Main Content

Theo Blokland neemt afscheid als pastoor van Noordwijk

Noordwijk –  Op zondag 2 september a.s. neemt pastor Theo Blokland afscheid als “pastoor” van de R.K. Parochiekern Sint-Jeroen en Maria ter Zee.  Ofwel als lid van het pastoraal team van de R.K. Parochie Sint-Maarten, waar de Noordwijkse kernen deel van uitmaken. Misschien is Blokland wel de laatste “eigen” pastoor van Noordwijk geweest in de voetsporen van Jeroen.

door Jos Westgeest  

Blokland trad op 1 januari 2007 in Noordwijk aan als pastoor van de rooms-katholieke parochie in Noordwijk,  als opvolger van Bart van der Helm.  Ruim een jaar na zijn priesterwijding in november 2005. Blokland: ”Vanaf februari 2006 liep ik al met van der Helm mee. Dus ik heb ruim 12,5 jaar in Noordwijk mogen voorgaan. Voor een groot aantal parochianen in Noordwijk was ik geen onbekende.  Als (oud-)leraar en directeur van de KTS in Voorhout,  waaraan ik ruim 31 jaar verbonden ben geweest. In 1965 werd ik op deze sch

ool aangesteld als leraar in de vakken Nederlands,  Engels en Godsdienst.  Toen nog geheten Bisschoppelijke Nijverheidsschool (B.N.S.)  Om de katholieke basis van de school te kunnen blijven uitdragen heb ik mij –  bij de invoering van de Mammoetwet – toen mede sterk gemaakt om de naam KTS te voeren. De fusie binnen het Teylingen College was voor mij aanleiding om iets heel anders te gaan doen.  Als coördinator van de Stichting “Pour les Autres”. Een organisatie die projecten financiert voor de ontwikkeling van jongeren in Derde Wereldlanden. Nog steeds bezoek ik namens deze stichting projecten,  die voor financiering in aanmerking willen komen. Deze functie bood mij destijds de ruimte om in het weekend een priesteropleiding te volgen,  welke ik in 2005 afsloot.  Met 63 jaar was ik als priester een late roeping.  Hoewel ik al sinds mijn negentiende jaar als religieus (broeder) ben verbonden aan de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouwe van Zeven Smarten.  Beter bekend als de Broeders van Amsterdam. Gevestigd in Voorhout, waarvan ik sinds december 2016 algemene overste ben.”

In de 12,5 jaar in Noordwijk heeft Blokland menig project mogen begeleiden. Kort na de fusie tussen  Maria ter Zee en Sint Jeroen werd aangevangen met de verbouw van de Maria ter Zeekerk, dat binnen het beleid voor kerkvernieuwing ook de functie van centrum voor geloof en cultuur kreeg. Kort daarna kon ook worden aangevangen met het interieur van de Sint Jeroenkerk. Hiermee kreeg het de oorspronkelijke kleuren terug uit 1926.  En ook werd de kerkhofkapel onder handen genomen. Met recht kan Blokland dan ook een bouwpastoor genoemd worden. Blokland: “En intussen waren de verkennende gesprekken over de vorming van de parochie Sint-Maarten. Hiervan mag onze Sint Jeroenkerk zich de parochiekerk noemen.  De pastoor van de parochie is straks ook pastoor van Noordwijk. Ikzelf zal niet uit het zicht verdwijnen hoor. Ik blijf voorgaan in de wekelijkse vieringen in Noordwijk en Voorhout. Ik kijk zelf dankbaar terug op een mooie periode in Noordwijk,  waarvan vooral – naast de wekelijkse vieringen -de ontmoetingen met parochianen mij bijblijven. Vooral die waarin ik als priester troost en kracht heb kunnen bieden in moeilijke omstandigheden.  Zoals het er nu naar uitziet zal de parochie het straks met twee priesters, een diaken en een pastoraal werker moeten doen. En zullen de gemeenschappen zelf moeten doorpakken met de vele vrijwilligers. Met oog voor de eigenheid van de kernen.  Zoals Noordwijk-Binnen onlosmakelijk verbonden zal blijven aan Jeroen,  de eerste pastoor, in wiens voetsporen ik 12,5 jaar dienstbaar mocht zijn aan zijn kerk,  waarop ik met heel veel dankbaarheid terugkijk.”

Theo Blokland neemt op zondag 2 september a.s. om 10.00 uur tijdens het traditionele Sint Jeroensfeest in de R.K. Sint Jeroenskerk afscheid van zijn parochie. Na afloop van de plechtige eucharistieviering en de jaarlijkse uitreiking van het Sint Jeroensbeeldje wordt het feest buiten voortgezet.  Er is dan gelegenheid om persoonlijk “afscheid” te nemen van Theo Blokland.

Theo Blokland zou het ter afscheid een mooie geste vinden als de lezers van dit artikel een stem willen uitbrengen op het project Kinderhuis Sayap Kasih.  De KRO geeft met haar actie “Een Warm Hart” elk jaar aan drie goede doelen een bedrag van € 10.000.  Blokland heeft hiervoor het Kinderhuis Sayab Kasih genomineerd, een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Noord-Sulawesi in Indonesië. Er kan gestemd worden op www.kro.nl/geven/sayap-kasih.

FOTO (Cor Vink) :  Theo Blokland (rechts) op bezoek in de Abdij van Egmond en overhandigt de levensloop van Jeroen van Noordwijk voor de naar hem genoemde ruimte in de abdij (sept. 2017).

Back To Top