skip to Main Content

Uitnodiging – Kom ook naar de opening van het bedevaartseizoen in Brielle

Als leerlingen van Christus mogen we iedere dag opnieuw putten uit het Woord van God. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) beschouwt het Woord van God als een schatkamer die we als gelovige mensen telkens opnieuw moeten openen, opdat we door het Woord van God worden geraakt en aangesproken.
Tijdens vieringen is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de lector. De lector is geroepen om het woord van God getrouw door te geven, zodat het meer gaat leven in de harten van de mensen.
Hierover spreekt broeder Johan te Velde OSB op zaterdag 9 mei tijdens de opening van het bedevaartseizoen in Brielle. De Nationale Bedevaart Brielle is een bekend fenomeen, maar ook de opening van het bedevaartseizoen is een moment om samen te vieren. De bedevaartskerk opent voor het eerst weer haar deuren, na de sluiting in de winterperiode.
Broeder Johan te Velde spreekt over het Woord van God in de liturgie en de taak van de lector bij het voorlezen ervan. Broeder Te Velde is Benedictijn van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij schreef een brochure over de taak van lector in de liturgie en publiceerde het boekje ‘Thuiskomen in de liturgie’. Dit is op deze dag verkrijgbaar.
Iedereen die meer wil weten over het Woord van God in de liturgie is van harte welkom voor deze opening van het bedevaartseizoen in Brielle. En vanwege de lezing van broeder Te Velde zijn in het bijzonder lectoren uitgenodigd.
Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering, waarmee de dag om 11.00 uur opent. Na de lunch volgt de lezing van broeder Johan te Velde. Deze duurt tot ongeveer 14.30 uur.
Zaterdag 9 mei
Bedevaartskerk van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum
Rik 5, Brielle
Meld u s.v.p. aan via info@martelarenvangorcum.nl

Back To Top