skip to Main Content

Uitslag loterij 2019 Kerkenveiling Sint Jozef

Wat een mooi resultaat. Er is door U goed verkocht. Het aantal verkochte loten bedraagt 3014 stuks.
De bruto opbrengst komt hiermee op € 7.535,00.
De hoofdprijs viel dit jaar in de wijk Herenweg.
De uitslag is als volgt:

1e prijs            nr.  1460                                             6e prijs            nr.  798

2e prijs            nr.  1682                                             7e prijs            nr.  1602

3e prijs            nr.  3512                                             8e prijs            nr.  1857

4e prijs            nr.  527                                               9e prijs            nr.  1884

5e prijs            nr.  2216                                            10e prijs            nr.  3551

Troostprijzen op alle nummers die eindigen op  0 en 5.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn of worden nog uitgereikt.

Hartelijk dank aan allen die hebben meegedaan en grote dank aan allen die hebben meegewerkt aan de verkoop.
U kunt  trots zijn op het resultaat.  Graag tot volgend jaar.

Namens het kerkenveilingcomité,
Jacques Duindam

Back To Top