skip to Main Content

Vastenactie 2022- Steun aan het project van Fidesco in Guinee

Fidesco Nederland is een stichting die in Voorhout gevestigd is, met als voorzitter Johannes Witt.
Zij ondersteunen al jaren een medisch centrum in Guinée. Opnieuw is de hulp aan dat medisch centrum door de Bisschoppelijke Vasten- en Adventsactie verkozen tot Eigen Doel voor de vastenperiode in 2022.
Wij gaan als Parochie Sint Maarten dit project ondersteunen.

Guinée is een land dat rijk is aan bodemschatten bijvoorbeeld bauxiet en goed. Maar deze rijkdom komt alleen een kleine bovenlaag ten goede. Een groot deel van de bevolking leeft vlak onder de armoedegrens en heeft nauwelijks toegang tot de meest nodige levensbehoeften. Door de armoede is de gezondheidstoestand van vele zeer slecht. Ziektes als HIV, ebola, malaria en ook ondervoeding komen veel voor. Sinds 1987 staat in Conakry, de hoofdstad van Guinée, de gezondheidskliniek Sint Gabriel. Dit ziekenhuis wil kwaliteitszorg bieden aan de meest kwetsbare en armste bevolkingsgroepen. Maar ook kunnen zwangere vrouwen terecht voor prenatale zorg, veilige geboorten en kraamzorg. Mede door de komst van COVID-19 is het zaal dat het ziekenhuis geen besmettingen plaatsvinden. In het ziekenhuis weken 60 Guineese werknemers (40 lokale artsen en verpleegkundigen, 10 verloskundigen en 10 mensen voor het Beheer en onderhoud van de gebouwen). Er wordt streng op toegezien dat corruptie geen kans krijgt. Iedere twee jaar stuurt Fidesco acht vrijwilligers naar Sint Gabriel toe. Dit zijn artsen, verpleegkundigen en een manager. Het ziekenhuis bestaat uit een apotheek, behandelkamers, laboratorium, verbandkamer, voedingscentrum, kraamkliniek en voorlichtingsruimten. De gezondheidszorg wordt tegen een geringe vergoeding aangeboden, het volledige behandeltraject kost € 1,00 per kind, € 1,40 voor een zwangere vrouw en € 3,00 voor een volwassene. In 2018 bedroeg het jaarlijkse budget € 242.000,00. Van de € 259.000,00 inkomsten was 61% afkomstig uit de bedragen van de patiënten. De rest is ondersteuning van diverse hulporganisaties zoals de Vastenactie.

Gedurende de Vastenactie zullen wij geld inzamelen voort de renovatie van het ziekenhuis. U moet denken aan het betegelen van de muren in de buitenwachtruimte, het schilderen van de verloskundige-afdeling en van alle buitenmuren van het ziekenhuis. Deze renovatie zal de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg en daarmee het behandelresultaat verder verbeteren. Verder werkt een schoon gebouw aantrekkelijk en nodigt het uit om bijvoorbeeld te volgen en hygiëne ook bij de cliënten thuis te verbeteren.

U kunt u bijdrage door een donatie te storten op NL89 RABO 0168 445 840 ten name van Parochie Sint Maarten onder vermelding van Vastenactie 2022, kern……… (op de stippen graag de naam invullen van uw kerk).
In de Vastentijd tijdens de viering in uw kerk staan achterin de collectebussen klaar om u gift te doneren voor deze actie.
Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Er worden parochiebreed diverse activiteiten georganiseerd, houdt dit in de gaten, deze activiteiten vindt u onder “Activiteiten” op de website of in de Flyer Vastenactie 2022.

 

Back To Top