skip to Main Content

Voltooid leven

Ethische vragen rond een actueel thema

Momenteel is er in de politiek en in de samenleving volop discussie over de thematiek van ‘Voltooid leven’. Er zijn ouderen die graag hun leven beëindigd zien, omdat ze hun leven voltooid achten. Hoe begrijpelijk soms ook, deze wens roept ook vragen op. Kan voltooid leven een reden zijn voor euthanasie of hulp bij zelfdoding? En wat is voltooid leven eigenlijk? Voor- en tegenstanders hebben natuurlijk hun eigen argumenten en in de politiek is het debat hierover voorlopig nog niet in een eindstadium.

Samen met het Leerhuis Noordwijk, dat in het seizoen 2018-2019 haar 50-jarig jubileum viert, wordt er door de Protestantse Gemeente een avond aangeboden met twee sprekers die zich in het debat hierover hebben gemengd en zich stevig verdiept hebben in de vragen rond dit thema: Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek te Nijmegen en Pieter Jan Dijkman, werkzaam bij het wetenschappelijk instituut van het CDA.

Voor de pauze zullen zij ieder hun visie geven en na de pauze is er gesprek mogelijk tussen beiden en met interactie uit de zaal.

Deze avond staat vanzelfsprekend open voor een ieder die belangstelling heeft voor dit actuele onderwerp.

Plaats: Zalencentrum De Vinkenhof

Datum en tijd: donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur,

inloop met koffie en thee v.a. 19.30 uur

Aanmelding is handig: simondingemanse@gmail.com

Back To Top