skip to Main Content

Vorming en Toerusting – Petrus: leerling, leraar, mythe

Petrus was Jezus’ meest vooraanstaande leerling, De visser uit Kapernaüm lijkt voorbestemd voor een grote carrière in de beweging van Jezus, maar eerst moet hij, met vallen en opstaan, een ontwikkeling doormaken. Zijn zwakheden komen naar voren, zijn geloof schiet herhaaldelijk te kort. Toch wordt hij na de kruisdood van Jezus de voorman van de Jeruzalem-gemeente. Dan verdwijnt hij uit beeld. De aandacht van de Handelingen gaat verder uit naar Paulus. Wat is er van Petrus geworden? Heeft hij gepreekt in Jeruzalem, Korinthe of Babylon, of in Rome?
In het begin van de tweede eeuw ontstonden er verhalen die wijzen op dat laatste. Ze groeiden uit tot de overlevering dat Petrus in Rome is gestorven en begraven in het Vaticaan. Ook zou hij de eerste bisschop van Rome zijn geweest. De huidige paus zit dan ook op de Sedes Petri, de stoel van Petrus. In zijn lezing probeert Prof. Dr. Fik Meijer feit en fictie van elkaar te onderscheiden.
De avond wordt gehouden op dinsdag 17 januari aanstaande in de Havenkerk, Bijweglaan 4 in Sassenheim, aanvang 20.00 uur.
Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over het oude Rome en het vroege christendom.   

Aanmelden kan via Tineke Braam

Back To Top