skip to Main Content

Kinderkoor Sint Victor

Op donderdag 26 september is er een doorstart gemaakt met het Kinderkoor Sint Victor.
Een kleine, maar enthousiaste groep heeft op die middag met gitarist Jaap gerepeteerd.
Ted Bader was als begeleider van dit kinderkoor aanwezig.

Het doel is om de viering van zaterdagavond 12 oktober aanstaande met elkaar te verzorgen.

Het Kinderkoor Sint Victor repeteert wekelijks op de donderdag van 17:00 tot 18:00 uur. En
uiteraard is iedereen, zowel oud-leden als nieuwe leden, van harte welkom om zich (weer)
aan te sluiten bij het Kinderkoor Sint Victor.

Welkom!!

Back To Top