skip to Main Content

Oecumenische Parkdienst Sassenheim, 18 september 2022

Vrijheid, ruimte met een opdracht

Gelukkig kan er na drie jaar eindelijk weer een echte Parkdienst gehouden worden op zondag 18 september in ons mooie park ‘Rusthoff’. Dit wordt de 18e keer dat alle kerkelijke gezindten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen zingen en bidden in het park. Een oecumenische viering die door menig bezoeker als heel bijzonder wordt ervaren. Wat hebben we deze mogelijkheid en dit samenzijn vanwege de coronacrisis gemist!
In 2020 hebben we als commissie een filmpje gemaakt in het park om zo toch iets van ons te laten horen. In 2021 konden we een alternatieve Parkdienst houden in de Julianakerk, maar dat is toch niet hetzelfde als met elkaar in het park zingen onder een open hemel en waar geen drempels zijn om er binnen te lopen.
Als commissie zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen van Parkdienst 2022. Het thema is ‘Vrijheid, ruimte met een opdracht’. Een thema dat passend is in deze onrustige tijden van oorlog en miljoenen vluchtelingen over de hele wereld. Zoveel mensen die zich niet vrij voelen vanwege oorlog en zoveel mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Een gevoel dat wij ons maar moeilijk kunnen voorstellen.
Aan dit thema kunt u zelf ook een bijdrage leveren door een vredesduif in te kleuren of er een mooie tekst op te schrijven en uit te knippen. Hiervan zullen dan grotere collages worden gemaakt die de dienst kleurig zullen omlijsten. Deze vredesduiven zullen op de zondagen 28 augustus en 4 september ook bij de uitgangen van de kerken liggen, waar u ze ook weer in kunt leveren. Tevens zal er rond die tijd een mogelijkheid zijn ze te downloaden vanaf de website van de kerken.
De voorgangers zijn dit jaar dominee Jaap Smit (Oegstgeest) en pastor Hans van Wijk (Voorhout). Dominee Jaap Smit is momenteel commissaris van de Koning, maar was voorheen predikant en daarna geestelijk verzorger bij defensie. Een werkplek waar hij ook te maken heeft gehad met onvrijheid. Pastor Hans van Wijk is geestelijk verzorger in WZC Bernardus. De muzikale medewerking zal verleend worden door het Koor Manna uit Noordwijkerhout behorend bij de Sint Maartenparochie.
We hopen u allen weer te zien in park ‘Rusthoff’ op zondag 18 september om 10.00 uur. Voor de kleine kinderen is er oppas in het Paviljoen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er uiteraard limonade.
Tot ziens op zondag 18 september in het park!  De Parkdienstcommissie

Klik op de onderstaande link:
poster-parkdienst-2022-vs10[3047]

Back To Top