skip to Main Content

Passieconcert in Sint Pancratiuskerk te Sassenheim

Met Palmzondag begint de Goede of Stille Week. We maken ons op voor het lijden en sterven van Jezus, om vandaaruit met Hem op te gaan naar het wonder van de opstanding. Het Passieconcert op Palmzondag wil ons daarop voorbereiden door middel van zang en teksten. De Passieliederen worden uitgevoerd door het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim afgewisseld met meditatieve teksten.
Onder begeleiding van het gemengd blazers- en strijkers ensemble ‘Het Nonet’ zal het Oecumenisch Kleinkoor een aantal liederen zingen. Zij zullen dan enkele nieuwe liederen ten gehore brengen, zoals het ‘Pie Jesu’ uit het Requiem van Gabriël Fauré en het nummer ‘Stay with us’ van de jonge Amerikaanse componist David Trotta, naar het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers. Zo wordt als het ware ook al voorbij Pasen gekeken. Het ensemble ‘Het Nonet’ zal ook invulling geven aan een paar instrumentale momenten.

Het concert is op zondagmiddag 2 april in de Sint Pancratiuskerk en begint om 15.00 uur (en niet om 19.30 uur zoals in het boekje van Vorming en Toerusting vermeld staat). De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten.

Back To Top